Uzmanlık Eğitimi Denklik İşlemleri
29 Ocak 2021

 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Tabiplerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler         

Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Tıp Diploması sureti
  3. Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)
  4. İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
  5. Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
  6. Eğitim süresince ülkede ikamet ettiğine dair belge (*)
  7. Eğitim gördüğü ülkenin dilini bildiğine dair belge (*)
  8. Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ.docx

(*) Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir. 


Uzmanlık eğitimini Almanya’da tamamlamış olanlardan istenen belgeler
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Tıp diploması Fotokopisi
3. Onay belgesinin (Approbatıonsurkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
4. Uzmanlık belgesinin (Urkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
5. İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
6. Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
7. Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ -(Almanya için).docx(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.Uzmanlık eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamış olanlardan istenen belgeler
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Tıp Diploması fotokopisi
3.Uzmanlık belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
5. Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
6. Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ.docx


*Uzmanlık Belgesinin aslı da getirilecektir.
**Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.Uzmanlık eğitimini İngiltere’de tamamlamış olanlardan istenen belgeler
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Tıp Diploması Fotokopisi
3.Birleşik Krallık (United Kingdom) Ulusal Tıp Konseyi (GMC=General Medical Council)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCT= Certificate of Completion of Training) ya da Kraliyet Akademisi Uzmanlık Eğitimi Otoritesi (STA=Specialist Training Authority of The Royal College)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCST= Certificate of Completion of Specialist Training) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
4. İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
5.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
6.Başvuru sahibinin adı, soyadı ve GMC referans numarasının (GMC reference number) Ulusal Tıp Konseyi (GMC) web sayfasında (http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp) “View the List of Registered Medical Practitioners (View LRMP)” linkinde yer alan “List of Registered Medical Practitioners” sayfasına girildiğinde “Status” (durum) başlığının karşısında “Registered with a licence to practise; this doctor is on the Specialist Register” (Bu doktor uzman olarak meslek icra etmek üzere tescil edilmiştir) ifadesi; ve “Specialist Register entry date” (Uzmanlık Tescil tarihi) başlığının karşısında uzmanlık dalı ve tescil tarihi bulunması
7.Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ.docx


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.


Uzmanlık eğitimini Macaristan’da tamamlamış olanlardan istenen belgeler
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Tıp Diploması Fotokopisi
3.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan Macar Dili Sınavı (Hungarológiai) yeterlilik belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
4.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan sözlü mesleki yeterlilik sınavı belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
5.Ulusal Sınav Komitesi (Nemzeti Vizsgabizottság) tarafından verilen uzmanlık belgesinin (Szakorvosi Bizonyítvány) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
6.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
7.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
8.Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ.docx

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.


Uzmanlık eğitimini Norveç’de tamamlamış olanlardan istenen belgeler
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Tıp Diploması Fotokopisi
3.Norveç Tabipler Birliğinden (Den Norske Laegeforening) alınmış uzmanlık belgesinin   (Spesialistgodkjenning ) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)
4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
5.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
6.Norveç Tescil Otoritesi (Norwegian Registration Authority for Health Personnel) tarafından verilen mevcut mesleki durum belgesinin (Certificate of Current Professional Status-CCPS ) aslının Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TURKISH MINISTRY              OF  HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES) Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sihhiye/Ankara /TURKEY” adresine gönderilmesi
7.Başvuru sahibinin isminin Norveç Tabipler Birliğinin (Den Norske Laegeforening) web sayfasında (http://www.legeforeningen.no) “spesialiteter” sekmesinde yer alan ilgili uzmanlık alanına ait onaylanmış uzmanlar listesinde (Godkjente spesialister) bulunması
8.Rıza Beyan Belgesi RIZA BEYAN BELGESİ.docx

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir