overlay

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Denklik Tescili


Yurt içinde çalışmak isteyen yabancı uyruklulardan istenen belgeler.

1-      Denklik belgesi onaylı sureti,

2-      Yurt dışı diplomasının Türkçe çevirisinin onaylı sureti,

3-      Yabancı uyruklulara verilen 99’la başlayan T.C. Kimlik numarası,

4-      Pasaport fotokopisi,

5-      Resmi yazı (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen)


Yurt içinde asistanlık eğitimi almak isteyen yabancı uyruklulardan istenen belgeler.

1-      Denklik belgesi onaylı sureti,

2-      Yurt dışı diplomasının Türkçe çevirisinin onaylı sureti,

3-      Yabancı uyruklulara verilen 99’la başlayan T.C. Kimlik numarası,

4-      Pasaport fotokopisi,

5-      Resmi yazı (İl Sağlık Müdürlüğü veya Üniversitelerin Tıp Fakülteleri tarafından verilen)

Kayıp diploma için istenen belgeler.

1-      Dilekçe

2-      Kayıp ilanı

3-      Kimlik fotokopisi

4-      İkametgah belgesi