Yardımcı Sağlık Personeli Tescili
29 Ocak 2021

Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşlarının ve sonradan T.C. vatandaşlığına geçen yardımcı sağlık personelinin tescil için hazırlaması gereken belgeler;

1) Dilekçe
2) T.C. nüfus cüzdan sureti
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4) Vergi Dairesine "9069" kodu ile yatırılması gereken harç makbuzu (2021 yılı için 378 tl) .
5) Ön lisans ve lisans mezunları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
6) Lise mezunları için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış diploma denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
7) Diploma aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi.

KKTC'de yer alan üniversitelerden mezun olanlar için;

1) Dilekçe
2) Nüfus cüzdan sureti
3) ÖSYM yerleştirme belgesi
4) Diploma aslı
  
KKTC'de yer alan üniversitelere yatay geçiş yapmış olan mezunlar için:
 
1) Dilekçe
2) Nüfus cüzdan sureti
3) ÖSYM yerleştirme belgesi
4) Diploma aslı
5) YÖK'ten alınan uygunluk yazısı.