Yardımcı Sağlık Personeli Denklik ve Tescil Birimi
21 Ağustos 2020


Yardımcı Sağlık Personeli tescil ve denklik işlemlerini biriminde yapılan iş ve işlemler;

 1) Ebe ve hemşire yüksek lisans diplomalarının tescil işlemleri.
 2) KKTC'de öğrenim gören T.C. vatandaşı sağlık meslek mensuplarının  (önlisans/lisans) diploması tescilleri.
 3) Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşlarının ve sonradan T.C. uyruğuna geçen sağlık meslek mensuplarının  (lise/ön lisans/lisans/yüksek lisans) denklik belgesi tescilleri.
 4) Bakanlığımızca daha önceden tescili yapılan fakat ÇKYS üzerinde kaydı gözükmeyen diplomalara ait kayıtların ÇKYS'ye işlenmesi.