Uzmanlık Denklik ve Tescil Birimi
21 Ağustos 2020

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılıkta Uzmanlık Tescili Biriminde yapılan iş ve işlemler;
 

1) Ana ve yan dal tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi tescil işlemleri.
2) Ana ve yan dal tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi denklik işlemleri

3) Uzmanlık tescili yapılan sağlık meslek mensuplarına ait "Uzmanlık Belgesi" basım işlemleri ve teslim edilmesi.
4) Vefat, sağlık  veya ceza  nedeniyle meslekten men edilen uzman hekimlerin diplomasının iptali ile sistemden tescillerinin iptali iş ve işlemleri 
5) Kayıp/Zayi (tıp, diş hekimliği ve eczacılık) uzmanlık belgesi iş ve işlemleri